QR Code मार्फत भुक्तानी सम्बन्धी जानकारी l Nepal Rastra Bank Animated Video l TVC